photo-1517245386807-bb43f82c33c4

Wij gaan voor veilig

ISO27001 Certificering
Een externe audit is een belangrijk moment. Een interne audit is een een goede voorbereiding U krijgt hiermee de zwakke plekken boven water, maar vervolgens moeten deze uiteraad nog worden opgelost voor de externe audit. Wij helpen u daar graag mee zodat u bij de externe audit goed beslagen ten ijs komt. Desgewenst schuiven wij ook bij de externe audit aan om u ter zijde te staan Wij voeren graag voor u zowel het voorwerk als de audits uit die nodig zijn om een ISO 27001 certificaat te behalen. Omdat elke organisatie uniek is, gaan wij graag met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de certificering. Vervolgens maken wij een certificeringsvoorstel op maat voor u. De kosten voor een ISO 27001 certificering zijn van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de omvang en complexiteit van uw organisatie. Dataseal is gespecialiseerd in de zowel de ISO 27001 als ISAE 3402 norm. Wij kunnen u ontzorgen in het gehele traject van systeem identificatie tot het aantoonbaar maken van de correcte werking van de controle maatregelen.
d

Secure Certified data & Hard drive destruction service

Naast het advies en begeleiding op het gebied van logische toegangscontrole kunt u bij ons ook terecht voor al uw uitdagingen op het gebied van fysieke controle. Heeft u gevoelige locaties in uw bedrijf in kaart gebracht? Hoe toont u aan dat deze door enkel door geautoriseerde medewerkers worden betreden? En kiest u voor toegang middels een toegangspas of middels het gebruik van een smartphone? Dataseal gaat verder dan enkel constateren of uw al dan niet tekort schiet wij zijn in staat uw verder te begeleiden. Een schaalbaar toegangscontrole systeem dat inhaakt op de in- en uitstroom van uw medewerkers. Wij gaan verder dan de theorie en demonstreren verschillende prodcuten op locatie.

GDPR Proof

Verwerkt uw organisatie data? Dan ben je volgens de privacywetgeving GDPR (of AVG) ook verantwoordelijk voor het verwijderen van oude data op datadragers. Wordt een datadrager niet meer gebruikt of krijgt hij een nieuwe functie, dan moet uw bedrijf als dataverwerker zorgen dat de oude data verwijderd wordt.

GECERTIFICEERD DATA WIPING

Wij kunnen er voor zorgen dat uw voldoet aan de huidige regel- en wetgeving voor ‘oude’ data. Hoe? Alle data dragers die persoonlijke gegevens bevatten dienen zorgvuldig vernietigd of gewiped te worden. Uw ontvangt van ons met het oog op een externe of interne audit een digitale rapportage met o.a. filmmateriaal waarin aantgetoont wordt dat de data geheel volgens de richtlijnen is vernietigd.

Security manager as a Service

Dataseal is in staat de regievoering over security projecten over te nemen of indien nodig de CISO te ondersteunen bij de tactische uitvoering va Security beheer. Wij zijn goed in staat u te ontzorgen bij het vertalen van uw strategische doelstellingen naar de tactische invulling op het gebied van Security in het algemeen. Onze kercompetenties zijn identity management en toegangscontrole.

GDPR Assurance

Voldoen aan de GDPR/AVG vraagt om inzicht:
waar bevinden persoonsgegevens zich en zijn deze adequaat beveiligd?

Fase 1

Meten in hoeverre jouw organisatie GDPR proof is

Fase 2

Aandragen concrete verbeteringen en prioriteiten Plan: bepalen aanpak en keuze voor juiste services

Fase 3

Realiseren van het plan in systemen en protocollen Toekomst: verbeterd data management of continue AVG monitoring

Heb je een vraag? Een verzoek? Een probleem of gewoon zin in koffie?

We hebben allemaal iets nodig en soms kunnen we dat niet alleen. Dat is niet erg hoor, daar zijn wij namelijk voor en samen met jullie gaan wij ervoor zorgen dat doelen die ooit buiten bereik lagen opeens voor je deur eindigen.